SIA “MS Siltums” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumapgādi Ogres novada apdzīvotajās vietās Madlienā, Suntažos un kopš 2016. gada Ogres pilsētā nodrošina siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem resursiem un siltumenerģijas piegādi Ogres pilsētas centrālajā daļā. Uzņēmuma mērķis ir atbalstīt siltumapgādes sistēmu sakārtošanā visā Ogres novadā, lai visā novadā būtu drošas, efektīvas centralizētā siltumapgādes sistēmas ar stabilu un nelielu siltumenerģijas tarifu.

SIA “MS Siltums” ir Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% kapitāla daļas pieder Ogres novada pašvaldībai, līdz ar to tā atrodas pilnīgā pašvaldības pārraudzībā.

Lēmums par SIA “MS Siltums” izveidošanu tika pieņemts 2013. gada 21. martā, un 2014. gada 23. janvārī tika pieņemts lēmums par Ogres novada komunālo pakalpojumu iestādes “ABZA” un Ogres novada pašvaldības aģentūru “ROSME” reorganizāciju, nododot SIA “MS Siltums” centralizētās siltumapgādes nodrošināšanas funkciju Madlienā un Suntažos.