Madlienas un Suntažu iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā mazāk

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi jaunus SIA „MS siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Madlienā un Suntažos – šo pagastu iedzīvotāji jau no 2017. gada 1. septembra par siltumu maksās mazāk nekā iepriekš.

Līdz šim SIA „MS siltums” piemēroja Ogres novada pašvaldības noteikto maksu, kas Madlienas pagastā  ir 49, 52, bet Suntažu pagastā – 50,88 eiro par vienu megavatstundu. Šīs tarifs bija nemainīgs jau kopš 2014. gada.

Jaunais apstiprinātais gala tarifs – 48 eur/MWh - turpmāk būs vienots gan Madlienas, gan Suntažu pagastos. Tas nozīmē, ka Madlienas pagastā maksa par siltumapgādes pakalpojmiem samazināsies par 3,1%, bet Suntažu pagastā pat par 5,7 %!

Jauno siltumapgādes pakalpojumu tarifu veido: siltumapgādes ražošanas tarifs – 33,20 eur/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs – 14,36 eur/mWh, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 0,44 eur/MWh.

„Tarifa samazinājumu izdevies panākt pateicoties veiksmīgi uzsāktajai siltumapgādes struktūras reorganizācijai visā Ogres novadā un realizētajiem vērienīgajiem rekonstrukciju projektiem, izmantojot Eiropas Savienības finansējuma atbalstu, kā arī ar labi plānotu un veiksmīgi organizētu saimiecisko darbību. Tieši Madlienā un Suntažos realizēto darbu ietvaros būs rekonstruētas visas siltumapgādes pārvades un ražošanas sistēmas,” skaidroja SIA „MS siltums”  valdes loceklis Normunds Ševels.

Viņš informēja, ka SIA „MS siltums” turpinās darbu, lai vēl vairāk uzlabotu siltumapgādes efektivitāti un drošību, kā arī lai nodrošinātu tuvākajā laikā plānotās normatīvo aktu prasības attiecībā uz izmešu normām. „Centrālajā Finanšu un līgumu aģentūrā 17. jūlijā esam iesnieguši jaunus pieteikumus uz ES struktūrfondu atbalstu vairākiem projektiem. Ogres šķeldas katlumājā plānojam uzstādīt dūmgāzu kondensatoru un elektrostatisko filtru, lai attīrītu dūmgāzes un iegūtu papildus enerģiju. Savukārt Madlienas un Suntažu katlumājās paredzēts uzstādīt jaunus efektīvus katlus, nomainot vecos, savu laiku jau nokalpojušos katlus. Bez minētajiem tiks realizēti vēl vairāki mazāki siltumapgādes efektivitātes paaugstināšanas projekti,” uzsvēra Normunds Ševels.

INFORMĀCIJA ZINĀŠANAI

KĀ VEIDOJAS MAKSA PAR SILTUMU

Ēkām kopējo siltumenerģijas maksu nosaka divu faktoru reizinājums:

  • Siltumenerģija cena par 1 MWh
  • Ēkās patērētā siltumenerģija, ko uzskaita pēc ēkā uzstādītā siltumenerģijas patēriņa skaitītāja (tieši tāpat kā elektroenerģijai). Minētais rādījums tiek sadalīts uz katra dzīvokļa apkurināmajiem kvadrātmetriem.

BŪTISKI!

  • Siltumenerģijas cenu apstiprina sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
  • Siltumenerģijas patēriņš atkarīgs no katra ēkas stāvokļa, kā arī pašu iedzīvotāju attieksmes un paradumiem.

 

Pielikumā: Katras mājas maksājums par 1 kvadrātmetru apkurināmās platības Madlienas unj Suntažu pagastos (par sezonu kopumā no oktobra līdz aprīlim(ieskaitot))

Iet atpakaļ